Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). vďaka ktorej budú vaše osobné údaje lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontrolu.

Ako Prevádzkovateľ Vás preto informujeme, že Vaše osobné údaje spracúvame a chránime podľa politiky spracovania osobných údajov.

Zaslaním objednávky zákazník v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy a prípadnej montáže tovaru u zákazníka, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 5 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu a montáž tovaru. Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník.

1. Aké osobné údaje spracovávame?

I. osobné údaje potrebné k registrácii:

- krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

II. osobné údaje potrebné k vybaveniu objednávky:

- krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

III. osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácii:

- e-mailová adresa

2. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom majú prístup len Sprostredkovateľa, bez ktorých činnosť e-garnize.sk nebola možná. Medzi týchto patria:

I. poskytovateľ webhostingových služieb;

II. prepravné spoločnosti:  GLS - General Logistics systems Slovakia s.r.o., TOPTRANS SLOVAKIA s.r.o., ReMax Courier service, spol. s.r.o., olzalogistic.com, s.r.o., Schenker s.r.o., Raben Logistics Czech s.r.o.

III. externý dodávateľ účtovných služieb

IV. platobna brána GPWebPay od ČSOB (Global Payments Europe, s.r.o.)

Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).

3. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámiť. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

4. Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na info@e-garnize.sk

5. Použitie cookies

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Cardinal s.r.o. používajú súbory cookies, ktoré zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality. Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich internetových stránkach, môžete stratiť prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie,…).

6. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom nastavení vášho konta. Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom stránky info@e-garnize.sk nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta. Ochrane osobných údajov sa venuje zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť  Cardinal, s.r.o., so sídlom Kamenná 3, 010 01 Žilina,  IČO: 46 216 413, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., oddiel Sro, vložka číslo: 54874/L 10


Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa